Saturday, July 30, 2011

ഒരു മലയാളം ഫോണ്ടുണ്ടാക്കിയാലോ? - 4

"ദിപ്പ ശരിയാക്കിത്തരാം!" എന്നും പറഞ്ഞ് മുങ്ങിയ ആളെ പിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസമായി വല്ലാത്ത തിരക്കിലായിരുന്നു. കൂടെ ഒരു അയർലണ്ട് യാത്രയും. അവിടെ ചെറിയ 1-2 അബദ്ധം കാണിക്കാൻ സമയം കിട്ടി. അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണു്‌. ജുനൈദിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പഹയന്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടി.

അപ്പൊ തിരിച്ച് ഫോണ്ടിലേക്കു്‌.

കഴിഞ്ഞതവണ ഇട്ട പോസ്റ്റിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു്‌ തോന്നിയിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിനു്‌ തെറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടു്‌ ഇത്തവണ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച അക്ഷരരൂപങ്ങളെ ഫോണ്ട്ഫോർജിലേക്കു്‌ സന്നിവേശിപ്പിക്കാം. ഒപ്പം അത്യാവശ്യ സെറ്റിംങുകൾ ചെയ്തു്‌ ആദ്യഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം.

അതിലേക്കാദ്യം ഹെക്സാഡെസിമൽ എന്നാൽ എന്ത് എന്നു്‌ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരല്പം സാങ്കേതികമാണു്‌ സംഗതി. കാര്യമായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ട്ടൊ.

ഹെക്സാഡെസിമൽ/Hexadecimal

നാം സാധാരണ പത്ത് അക്കങ്ങളാണുപയോഗിക്കുക - 0 മുതൽ 9 വരെ. ഇതിനെ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം എന്നു്‌ പറയും.

പത്ത് എന്ന സംഖ്യയാണു്‌ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇരട്ടസംഖ്യ. അതെഴുതാൻ നാം 1,0 എന്നീ സംഖ്യകൾ ചേർത്തെഴുതുകയാണു്‌ ചെയ്യുന്നതു്‌. അതായതു്‌ പത്തുമുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതും.

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിവരം സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു്‌ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലാണു്‌. ഇതിന്റെ സൗകര്യത്തിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണു്‌ ഹെക്സാഡെസിമൽ രീതി.

സംഗതി ലളിതമാണു്‌. ഹെക്സാഡെസിമൽ എന്നുവച്ചാൽ 16. അതായതു്‌ 10 അക്കങ്ങൾക്കുപകരം 16 അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യാരീതി അത്രയേയുള്ളു.

ഈ രീതിയിൽ 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ കൂടാതെ അടുത്ത 6 അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആംഗലേയ അക്ഷരങ്ങളായ A, B, C, D, E, F എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള പട്ടിക നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും.

ഡെസിമൽ       ഹെക്സാഡെസിമൽ
0                       0
1                       1
2                       2
3                       3
4                       4
5                       5
6                       6
7                       7
8                       8
9                       9
10                     A
11                     B
12                     C
13                     D
14                     E
15                     F
16                     10

0 മുതൽ 15 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ 0 മുതൽ F വരെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ആദേശം ചെയ്യുന്നു. F എന്നു്‌ പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ 15

അപ്പോൾ
9+1 = 10; 9+1 = A
10+1 = 11; A+1 = B
15+1 = 16; F + 1 = 10
31+1 = 32; 1F+1 = 20
255+1 = 256; FF+1 = 100

ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞതു്‌? എന്തിനാച്ചാൽ, യൂനിക്കോഡിന്റെ അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആയതുകൊണ്ടാണു്‌. അപ്പൊ പെട്ടെന്നു്‌ 0D01 എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ ഞെട്ടാൻ നിങ്ങൾക്കിനി അവകാശമില്ല എന്നർത്ഥം.

ഇനി അക്ഷമയോടെ ഫോണ്ട്ഫോർജ് തുറക്കൂ...


Newൽ ക്ലിക്കുക. അപ്പൊ പുതിയ ഫോണ്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും (കഴിഞ്ഞ തവണ, അഞ്ജലി പഴയലിപിയല്ലേ തുറന്നതു്?)

അപ്പൊ തുറക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ Encoding എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്കി Reencode എന്ന ഐച്ഛികം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉടനെ അതിന്റെ വലതുവശത്തു്‌ കുറേ ഓപ്ഷനുകൾ തെളിയും. അതിൽ നിന്നു്‌ ISO 10646 (Unicode BMP) എന്ന ഐച്ഛികം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.


അപ്പൊ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്ന ആംഗലേയ അക്ഷരങ്ങൾക്കു പുറമെ പുതിയ അക്ഷരങ്ങളും ഫോണ്ട്ഫോർജിൽ തെളിയും. അല്പം താഴത്തേക്കു്‌ വന്നാൽ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം.


ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തിൽ ക്ലിക്കിയാൽ അതു്‌ മഞ്ഞനിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആവും.


ഒപ്പം വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ മെനുവിനു്‌ തൊട്ടുതാഴെയായി ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ചില വിവരങ്ങൾ തെളിയുന്നതു്‌ ശ്രദ്ധിച്ചോ?

3334    (0x0d06)     U+0D06     uni0DD06     MALAYALAM LETTER AA

ഇതിലെ 0D06 ആണു്‌ നമ്മൾ നേരത്തേ കണ്ട ഹെക്സാഡെസിമൽ സംഖ്യ.

നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന സംശയത്തിൽ തലചൊറിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ pdf ഫയൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിലെ അവസാന പേജ് നോക്കൂ.

ആ എന്ന അക്ഷരത്തിനു്‌ ഇടതുവശത്തു്‌ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെക്സാഡെസിമൽ സംഖ്യ ശ്രദ്ധിച്ചോ? 0D06 എന്നു്‌. അതുതന്നെയാണു്‌ ഫോണ്ട്ഫോർജും കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു്‌. ഇപ്പൊ pdf മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായില്ലെ?

ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കള്ളികളിൽ ഇടണം എന്നാണു്‌ pdf നിഷ്കർഷിക്കുന്നതു്‌. ഫോണ്ട്ഫോർജ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനു്‌ അതതു്‌ കള്ളികളുടെ മുകളിൽ ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു രൂപവും ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്‌. അതുകൊണ്ടു്‌ ഇതികർതവ്യതാമൂഢതക്കു്‌ ഇനി സാധ്യതയില്ല.

ഇനി വേണ്ടതു്‌ ചില സെറ്റിംഗുകൾ മാറ്റുകയാണു്‌.

മെന്യുവിലെ Element എന്ന അവിടെ ക്ലിക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ഡ്രോപ്‍ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ Font Info തെരഞ്ഞെടുക്കുക


അപ്പോഴേക്കും ദേ പുതിയ വിൻഡോ തുറന്നു.


PS Names എന്ന മെനുവിൽ ഉള്ള Fontname, Family Name, Name For Humans എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള പേരിടുക. ആ പേരിലാവും ഇനിമുതൽ ഫോണ്ട് അറിയപ്പെടുക എന്നോർക്കുമ്പോൾ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക.

അതുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിട്ട പേരു്‌ ഇതുവരെ ആരും ഇട്ടിട്ടില്ലാത്ത പേരാണല്ലോ എന്നു്‌ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇനി വെറുതെ ഇത്തിരി സംഭാരം കുടിക്കുക.

അടുത്തതു്‌, ഇടതുവശത്തെ മെനുവിൽ General-ൽ ക്ലിക്കുക.


ആദ്യം Em Size നിങ്ങൾ മുൻ‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച മൂല്യമാക്കുക. ഒപ്പം Ascent, Descent എന്നിവയും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളാക്കുക. എന്റെ ഫോണ്ടിൽ Ascent=1600, Descent=448, Em Size=2048 (Ascent+Descent=Em Size)


ധൈര്യമായി Ok ക്ലിക് ചെയ്തോളു.

ഇനി ആ എന്ന അക്ഷരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കള്ളിയിൽ ഡബിൾ-ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പുതിയ വിൻഡോ തുറക്കും.


File മെനുവിൽ Import എന്ന ഐച്ഛികം എടുക്കുക


അപ്പൊ പുതിയ വിൻഡോ തുറക്കും.


Formatൽ ക്ലിക് ചെയ്തു്‌ svg അല്ലെങ്കിൽ eps തെരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്നിട്ടു്‌ നമ്മൾ നേരത്തേ വെക്റ്ററാക്കി വച്ച അക്ഷരരൂപം തെരഞ്ഞെടുത്തു്‌ Import എന്ന ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക.


കണ്ടോ? നമ്മുടെ വെക്ടർ രൂപം "ആ" എന്ന അക്ഷരം ഇപ്പൊ ഫോണ്ട്ഫോർജിൽ കൃത്യമായി ഇരിക്കുന്നതു്‌ കണ്ടോ?!

(എന്താ പറയാ! ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പൊ ആ ചുരുങ്ങി അ ആയി!! ഇതാണു്‌ കർമഫലം!)

Metrics എന്ന മെനുവിൽ Set Lbearing എടുക്കുക


ഇവിടെ, അക്ഷരത്തിനു്‌ ഇടതുവശത്തു്‌ എത്ര സ്ഥലം വിടണം എന്നു്‌ പറയാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു്‌ 100 എന്നു്‌ കൊടുക്കുക.


ഇതുപോലെ Metricsൽ Set Rbearing എടുത്തു്‌ വലതുവശത്തു്‌ വരേണ്ട സ്ഥലവും അടയാളപ്പെടുത്തുക.

ഇപ്പോൾ ഫോണ്ട്ഫോർജിൽ ആ എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു.


ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും അതതു്‌ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇട്ടുവക്കുക.

ഇനി നമുക്കു്‌ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം.

(അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തതോ?)

ഇതുവരെ നാം ചെയ്തതു്‌, ഫോണ്ട്ഫോർജിൽ അക്ഷരരൂപങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിക്കലായിരുന്നു. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഉപയോഗത്തിനുതകുംവിധം നമ്മുടെ രൂപങ്ങളെ ഒരു ഫോണ്ടാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടു്‌. അതിനു്‌...

File മെനുവിൽ Generate Fonts ഞെക്കുക.


അപ്പൊ താഴെ കാണും‍പോലെ ഒരു വിൻഡോ തുറന്നുവരും.


PS Type 1 (Binary) എന്ന ബട്ടണിൽ ഞെക്കി TrueType (TTF) എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഫോണ്ട് ഫയലിനു്‌ പറ്റിയ നല്ല ഒരു പേരും കൊടുത്തു്‌ നല്ല ഒരു ഡയറക്റ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്യുക.

ഇപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഫോണ്ട് ഒരു Truetype യൂനിക്കോഡ് ഫോണ്ട് ആണ്‌. ഇതു്‌ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥാപിക്കുക. വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് എടുത്തു്‌ C:\Windows\Fonts എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാവും.

ഇനി വേർഡിലോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും മലയാളം യൂനിക്കോഡ് പേജ് തുറന്നു്‌ നമ്മുടെ ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു്‌ നോക്കിയാൽ..

..ആകെ ഒരു വിമ്മിഷ്ടം - ഒറ്റ കൂട്ടക്ഷരമില്ല! എന്തോന്നു്‌ പഴയലിപി? ഇത് പുതിയലിപി പോലും അല്ലല്ലോ!

അതിനു്‌ കാരണം, നമ്മൾ പഴയ ലിപിയിലെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണു്‌. അത് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം.

അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ലിഗേചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം, അഥവാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധം.

5 comments:

Manoraj said...

ചിതലേ.

ആകെ പൊഹ.. കട്ട പൊഹ. ഈപ്പണി എനിക്ക് പറ്റോന്ന് തോന്നണില്ല :(

ചിതല്‍/chithal said...

മനോ, അതൊക്കെ ഓരോ തോന്നലുകളല്ലെ? മനോരാജ്യം മാത്രം?
ധൈര്യമായി മുന്നേറൂ, ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നിലുണ്ട്

ajith said...

പത്തായം പെറും ചക്കി കുത്തും അമ്മ വയ്ക്കും ഞാനുണ്ണും.....

നിങ്ങള്‍ ഫോണ്ടുണ്ടാക്കും, ഞങ്ങള്‍ എഴുതും

junaith said...

അപ്പോള്‍ ആള് നാട്ടിലെത്തി...ഭാഗ്യം..

കൊച്ചു കൊച്ചീച്ചി said...

നിങ്ങളാളു ശിമട്ടനാണ് ട്ടോ. ഇതു മുഴുവന്‍ വായിച്ചു പറഞ്ഞപോലെ ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഒരു സൈഡില്‍ റമ്മും മറ്റേ സൈഡില്‍ ചെമ്മീന്‍ വറുത്തതും വേണം. റിക്വയര്‍മെന്റു വായിച്ച് കോഡെഴുതുമ്പോള്‍ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ...